Ceník

Ověření vlastnické hranice do 100m délky

2.000–3.000 Kč

Vytyčení vlastnické hranice do 100m délky

3.000–4.000 Kč

Polohopisné a výškopisné zaměření pozemku cca 1000 m2

3.000–4.000 Kč

Zaměření liniové stavby

2.000 Kč / 100m

Vytyčení stavby do 10 bodů

3.000 Kč (další bod 100 Kč / bod)

Geometrický plán pro rozdělení pozemku (délka nové hranice do 100m)

5.000 Kč

Geometrický plán pro budovu

4.000–4.500 Kč

Geometrický plán pro věcné břemeno

3.000–4.000 Kč

Stabilizace hraničního bodu plastovým mezníkem

200 Kč / kus

Při větší zakázce množstevní sleva

Ceny jsou orientační, budou upřesněny podle konkrétního zadání