Služby

Firma se specializuje na geodetické práce ve stavebnictví a katastru nemovitostí v Praze a Středočeském kraji, především na pozemky pro projekty, vytyčování staveb a vlastnických hranic.

Dále na vyhotovování geometrických plánů pro rozdělení pozemků, pro zápis budovy do katastru nemovitostí a pro věcná břemena a také na zaměřování skutečného stavu.

Firma existuje od roku 1997, nabízí jednak zkušenosti při práci s katastrem nemovitostí, jednak ve stavebnictví. Vlastní oprávnění ověřovat geodetické práce v katastru nemovitostí a ve stavebnictví.