Ceník

Ověření vlastnické hranice do 100 m délky: 2000 – 3000 Kč

Vytyčení vlastnické hranice do 100 m délky: 3500 – 4000 Kč

Polohopisné a výškopisné zaměření pozemku cca 1000 m2: 3500 – 4500 Kč

Zaměření liniové stavby : 2500 Kč / 100 m

Vytyčení stavby do 10 bodů : 3000 Kč, další bod: 100  Kč / bod

Geometrický plán pro rozdělení pozemku ( délka nové hranice do 100 m): 5000 Kč

Geometrický plán pro budovu: 4500 Kč

Geometrický plán pro věcné břemeno: 3000 – 4000 Kč

Stabilizace hraničního bodu plastovým mezníkem : 200 Kč / kus

Při větší zakázce dávám množstevní slevu.
Ceny jsou orientační, budou upřesněny podle konkrétního zadání.